هلدینگ پاریز درهمایش بزرگ تجاری ایران و روسیه 1402

همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه در تاریخ 27 و 28 شهریورماه 1402 در هتل اسپیناس تهران به منظور توسعه روابط تجاری انجام شد. در این همایش نمایندگان 70 شرکت ایرانی از جمله هلدینگ پاریز و 300 شرکت روسی در 9 بخش مختلف از جمله صنعت ، فناوری ، پتروشیمی وکشاورزی به صورت رو دررو […]