پتروپاریز در نمایشگاه آگروتک

پتروپاریز در پاویون شرکت های دانش‌ بنیان نمایشگاه بین المللی آگروتک ازبکستان 1402

شرکت پتروپاریز سبز البرز از شرکت های دانش بنیان در زمینه نهاده های کشاورزی است. این شرکت که یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پاریز است در نمایشگاه بین المللی آگروتک ازبکستان حضور یافت.

ادامه مطلب »
ارتقا شرکت دانش بنیان پتروپاریز سبز البرز

ارتقا رتبه شرکت دانش بنیان پتروپاریز سبز البرز به رتبه نوآور مرداد 1402

شرکت پتروپاریز سبز البرز  از سال 1401 در میان شرکت های دانش بنیان نزد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته بود.  در مرداد ماه 1402 پس از بررسی و ارزیابی های مجدد کارگذاری و تاییدیه توسط شورای تولیدات

ادامه مطلب »